"Chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu chè"
 
Sản phẩm trà