CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG – GIÁM ĐỐC

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà N5, 99 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3942 7055 Fax: 04 3942 6813

Email: truongnx@vtscvn.com